Jakość i certyfikaty

Będąc odpowiedzialną firmą, Bioone zwraca szczególną uwagę na jakość oferowanych produktów, standardy produkcji  i rzetelną obsługę klienta.

Wdrożony system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) obejmuje proces produkcji żywności od oceny dostawy surowców i opakowań po poszczególne etapy produkcji, magazynowanie i dystrybucję do klientów. System odnosi się do Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) oraz Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP).

Certyfikaty ekologiczne

Logo zielonego liścia  posiadają wszystkie produktu w linii BIO.
Są to produkty ekologiczne, spełniające wymagania jakościowe w czasie całego procesu produkcji, potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę.
Produkt ekologiczny to potwierdzona zgodność produktu z zasadami rolnictwa ekologicznego, w szczególności z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Certyfikat Halal

Certyfikat Halal potwierdza, że żywność produkowana spełnia wymogi zgodnie z prawem islamu. Nadany jest po audycie .

Islam narzuca wyznawcom precyzyjnie zdefiniowane zasady postępowania w życiu codziennym, zarówno pod względem zachowania, jak i odżywiania. Ogranicza lub wręcz zabrania styczności z produktami, które nie są zgodne z nakazami religijnymi.
Arabskim słowem „halal” określa się w islamie sferę rzeczy i czynów dozwolony.

Produkty z certyfikatem Halala są produktami bezpiecznymi dla wyznawców islamu.

Doceń Polskie

Celem przedsięwzięcia Doceń Polskie  jest propagowanie wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku oraz ich wytwórców. Oceną zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia.

Produkty marki A to dobre! Uczestniczą w programie promocji produktów polskich.
Konfitura z pomarańczy uzyskała certyfikat programu Doceń Polskie.